Místní veřejná knihovna

městská část Praha - Suchdol

Novinky v knihovně

Začal nový školní rok a naráz se naše knihovna zaplnila štěbetavými malými čtenáři.
V prvním zářijovém týdnu pilně vraceli knihy z prázdnin. Nyní se zúčastňují besed. Prvňáčci, pod vedením paní družinářek se seznamují s pravidly naší knihovny, poslouchají čtení a prohlíží si knihy v knihovně, registrují se. Děti jsou našimi pilnými návštěvníky. Proto prosím dospělé čtenáře o trochu shovívavosti s neposednými návštěvníky.

V podzimním čase nás čeká plno pěkných akcí, věřím, že se tu v hojném počtu setkáme.

Jiřina a Mirka

Výstava v knihovně: František Moravec

F. Moravec vystavuje v knihovně svoje práce, převážně vektorovou grafiku Mgr. František Moravec. Vystudoval Ostravskou univerzitu, Katedru Výtvarné tvorby, obor Užitá a volná grafika. VOŠG Hellichova, obor Knižní grafika a ilustrace. V současné době pracuje na pozici VFX supervisor v ČT.

Oblasti činnosti:

Televizní a filmová grafika a postprodukce, grafický design - tisk i web, ilustrace, animace, kaligrafie, malba, kresba…

Nejbližší akce

Září

24.9.18:00Kde končí moje svoboda a kde začíná svoboda ostatních

Říjen

2.10.9:00Tajemství smaragdového ostrova
3.10.18:00Beseda s Vlastimilem Vondruškou
9.10.18:00Jóga smíchu
15.10.18:00Co se může stát, když dlužím já nebo moji blízcí

Více informací o chystaných akcích najdete v sekci Akce.