Místní veřejná knihovna

městská část Praha - Suchdol

Pokud není uvedeno jinak, vstupné na akce je zdarma. Je možné si předem zarezervovat místo k sezení telefonicky nebo e-mailem. Přejete-li si být e-mailem informování o nadcházejích akcích, napište nám.

Září

Kde končí moje svoboda a kde začíná svoboda ostatních

pondělí 24.9. od 18:00

Přednáška se bude zabývat tématem ochrany soukromí, sousedskými spory v příkladech, jak je řešit, sankcemi za narušení svobody.
Přednášku realizuje LOVI, z.s. ve spolupráci se Street Law Právnické fakulty UK (garant JUDr. Zlata Kohoutová).

Akce je hrazena z prostředků HLMP na základě schválené žádosti o grant pro oblast prevence kriminality ŽIJEME ZDE SPOLU – NAŠE BEZPEČÍ.

 

Říjen

Beseda s Vlastimilem Vondruškou

středa 3.10. od 18:00

Můžete se opět těšit na setkání se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou a povídání na téma: Oldřich z Chlumu – román a skutečnost