Místní veřejná knihovna

městská část Praha - Suchdol

Dobrý den naši milí čtenáři a přátelé knihovny.

Nastal nový školní rok a i pro nás v knihovně bylo září velice rušné. Jen za tento měsíc se přihlásilo 70 nových čtenářů. Akce pro děti ze škol a družin navštívilo 70 dětí. Ani čtenáři z řad dospělých nezůstávají pozadu. Naše knihovna se úspěšně zúčastnila v sobotu 16.9.2023 na Brandejsově statku akce Výtvarné sympozium. Děti si s námi namalovaly předem připravené dřevěné domečky, pomocí šablon vytvořily mandaly. Počasí přálo a společně jsme prožili krásný a tvořivý den.

Věnujte, prosím, pozornost následnému upozornění, byla by škoda zbytečně platit pokuty, cena ztracené, nebo poškozené knihy se může vyšplhat hodně vysoko.

Poškození nebo ztráta knihy

Povinností čtenáře je řádně se starat o vypůjčenou knihu či jiný dokument, zejména chránit před poškozením, ztrátou a odcizením.

Náhrada zničeného, či ztraceného dokumentu:

  • Knihy z výměnného souboru – majetek Městské knihovny v Praze řešíme finančně. Čtenář je povinný nahradit vzniklou škodu v plné výši ceny poškozené, nebo ztracené knihy a dále pak uhradit manipulační poplatek ve výši 120 Kč
  • Knihy z Místní veřejné knihovny je nutné nahradit stejnými tituly ve stejném, případně novějším vydání bez náhrady manipulačního poplatku.

Prosím, podívejte se do naší složky odkazy, kde najdete e-knihy a jiné zajímavosti

Výstava v knihovně

Od 20.6.2023 můžete v prostorách knihovny shlédnout výstavu prací dětí z Domu dětí a mládeže Suchdol. Obrazy byly vytvořeny na zájmovém kroužku Dětský ateliér a Tvůrčí dílna. Výstava obsahuje obrazy na téma – Staří mistři, grafické techniky a krajinomalbu.

Nejbližší akce

Říjen

Pondělí 2. 14:00 Družina - čeští ilustrátoři
Úterý 10. 14:00 Družina - vrácení a výpůjčky knih
Čtvrtek 12. 14:00 Družina - vrácení a výpůjčky knih
Středa 18. 10:00 Babské rady - povídání při kávě
Středa 18. 15:30 Pojďte si s námi číst, společné čtení s dětmi prvního stupně, seznámení s knižními novinkami
Úterý 24. 18:00 Komunitní centrum půda Tomáš Etzler - novinářem v Číně

Pozvaly jsme na besedu novináře Tomáše Etzlera, hlavním tématem bude jeho kniha Novinářem v Číně. Tato autobiografická kniha mapuje dekádu jeho života v Asii, kde působil sedm let jako stálý zpravodaj České televize v Číně a pak tři roky na volné noze v Hongkongu. Během této doby připravil jen pro Českou televizi více než pět set reportáží a stovky živých vstupů ze všech čínských provincií a také z dalších dvanácti asijských zemí. Tomáš Etzler nepracoval v Říši středu jen pro ČT, ale také pro CNN, takže nabízí jedinečné srovnání práce pro státní televizi malé evropské země a pro globální zpravodajský gigant. Kniha se nesnaží Čínu vysvětlovat či o ní poučovat, ale je spíše souborem lidských příběhů z každodenního života obyčejných lidí v komunistické zemi očima zahraničního zpravodaje. Svědectvím autora, který se nebojí dokumentovat ani události, jež se vládnoucí komunisté snaží před světem skrýt. Něco, za co byl nesčetněkrát zadržen a obtěžován čínskou policií. Kniha je zejména v současné době palčivě aktuální a v mnohém napomáhá pochopit výzvy, se kterými posilující totalitní Čína konfrontuje celý svět.

Setkání se uskuteční v úterý 24.října od 18.00 hodin, z kapacitních důvodů se akce bude konat v Komunitním centru Půda.

POZOR – NUTNÁ REZERVACE

Projekt „REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ KNIHOVNY“ byl podpořen 100 000 Kč z dotace MHMP „Program v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2022“.