Místní veřejná knihovna

městská část Praha - Suchdol

Knihovní služby

Naše knihovna nabízí svým čtenářům celou řadu služeb:

  • Půjčování knih, časopisů a audioknih
  • V naší knihovně najdete přes 15 000 svazků. Kromě našich vlastních titulů si půjčujeme knihy z Městské knihovny v Praze (Jedná se o tzv. výměnný soubor. Knihy v knihovně poznáte podle oranžového proužku). Půjčujeme na 35 dní s možností prodloužení výpůjční lhůty.

  • Přístup k internetu
  • V knihovně se nachází 4 počítače, připojené k internetu, ke kterým mají návštěvníci volný přístup. Bezdrátové wi-fi připojení v knihovně v současné době nemáme.

  • Digitální piano
  • V knihovně máme aranžovací pracovní stanici Yamaha PSR-S710. Klávesy se používají při akcích knihovny a na vyžádání jsou k dispozici i našim čtenářům.

  • Blokace knih v rámci jednoho dne
  • Pomoc při vyhledávání informací
  • Společenské hry