Místní veřejná knihovna

městská část Praha - Suchdol

Uzavření knihovny

Vážení čtenáři,
ve dnech 6.2.-10.2. 2023 bude knihovna z důvodů provádění stavebních prací uzavřena pro veřejnost.

Vaše knihovna

Věnujte, prosím, pozornost následnému upozornění, byla by škoda zbytečně platit pokuty, cena ztracené, nebo poškozené knihy se může vyšplhat hodně vysoko.

Poškození nebo ztráta knihy

Povinností čtenáře je řádně se starat o vypůjčenou knihu či jiný dokument, zejména chránit před poškozením, ztrátou a odcizením.

Náhrada zničeného, či ztraceného dokumentu:

  • Knihy z výměnného souboru – majetek Městské knihovny v Praze řešíme finančně. Čtenář je povinný nahradit vzniklou škodu v plné výši ceny poškozené, nebo ztracené knihy a dále pak uhradit manipulační poplatek ve výši 120 Kč
  • Knihy z Místní veřejné knihovny je nutné nahradit stejnými tituly ve stejném, případně novějším vydání bez náhrady manipulačního poplatku.

Nejbližší akce

Prosinec

27.-30. ZAVŘENO z důvodu čerpání řádné dovolené

Leden

Středa 18. 10:00 Babské rady při kávě

Projekt „REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ KNIHOVNY“ byl podpořen 100 000 Kč z dotace MHMP „Program v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2022“.